Interview in New Orleans mogelijk gemaakt door Waggonner&Ball

Op weg naar gefundeerde beslissingen

Overal ter wereld kampen kust- en deltagebieden met bodemdaling en voelen steeds meer de gevolgen. In verschillende gebieden daalt de bodem door menselijk handelen sneller dan de zeespiegel door klimaatveranderingen stijgt. De schade door overstromingen stijgt en de kans op slachtoffers neemt toe. Daarnaast veroorzaakt bodemdaling aanzienlijke economische verliezen zoals structurele schade en hoge onderhoudskosten voor wegen, spoorwegen, dijken, leidingen, en gebouwen.

In veel gebieden ontstaat het besef dat er ingegrepen moet worden. Goede data, innovatieve technieken en (h)erkenning van de bodemdalingsproblematiek zijn nodig om te komen tot doelgerichte strategieën en oplossingen. Het is de ambitie van Deltares om voor bodemdaling een stevige wetenschappelijke basis te creëren en deze wereldwijd toepasbaar te maken in probleemanalyses en voorspellingsmodellen. Hiermee brengen we de gevolgen van bodemdaling in verschillende scenario’s in beeld.

In 2016

Economisch en maatschappelijk verantwoorde besluiten kunnen alleen genomen worden op basis van betrouwbare voorspellingen van bodembewegingen. Daarom blijven we investeren in de betrouwbaarheid van onze bodemdalingsmodellen. Daarnaast geven we beleidsmakers handelingsperspectieven waarin maatregelen gekoppeld worden aan technische kennis om tot een goede afweging en keuze te kunnen komen voor een bodemdalingsstrategie.

Deltares Jaarverslag 2015

0