Wat is het?

Jakarta verzakt in een rap tempo. Noord-Jakarta is de afgelopen 35 jaar meerdere meters gedaald. Veel gebieden in Jakarta liggen al enkele meters onder zeeniveau wat een serieuze bedreiging vormt voor de inwoners en infrastructuur. Zonder actie zal Noord-Jakarta vaker kampen met langdurige overstromingen. De schade loopt op tot in de miljoenen dollars per jaar en meer dan vier miljoen mensen lopen gevaar.

De meeste inspanningen op dit moment zijn gericht op aanpassingsmaatregelen: het verminderen van het overstromingsrisico door het bouwen van grootschalige waterkeringen en het versterking van de huidige zeewering, als onderdeel van de National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Deze kustverdediging biedt geen oplossing voor het onderliggende probleem: bodemdaling. Onderzoekers discussiëren over de oorzaak van de bodemdaling. Het ontbreken van goede data maakt de discussie niet eenvoudig.

Wat doen we en wat is het resultaat?

Om tot consensus te komen over de oorzaken van bodemdaling en een concrete strategie te bedenken om verzakkingen in Jakarta te beperken, organiseerde Deltares in samenwerking met de Indonesische overheid een ronde tafeldiscussie. Internationale bodemdalingsexperts zaten aan tafel met beleidsmakers en onderzoekers uit Indonesië. Experts uit de VS, Italië, Japan en Nederland deelden hun ervaringen over onder andere Tokio, Venetië en Bangkok. Het verminderen of zelfs stoppen van grondwateronttrekkingen bleek in deze steden dé sleutel om verdere daling tegen te gaan. 

De veelbelovende uitkomst was een nieuwe strategie die gepresenteerd werd aan de gouverneur van Jakarta en de minister van Openbare Werken. De gouverneur en de minister ondersteunden de nieuwe strategie om te stoppen met de onttrekking van diep grondwater en te werken aan een ‘zero-beleid’. Zij namen het advies ter harte om als overheid het voortouw te nemen en gebruik van grondwater in alle overheids- en openbare gebouwen bij wet te verbieden. Het intensiveren en het verbeteren van monitoring is ook een belangrijk speerpunt in de strategie om te kijken of de maatregelen effect hebben. Daarnaast hebben de onderzoekers en beleidsmakers geadviseerd om een taskforce bodemdaling voor de stad Jakarta op te richten. Deze taskforce focust zich op maatregelen om bodemdaling in Jakarta te verminderen en zal in de loop van 2016 worden gevormd.

Gilles Erkens
Alle landen zijn op zoek naar een succesvolle bodemdalings­strategie. Met deze strategie en zorgen voor een efficiënte uitwisseling van ervaringen hoeven steden het wiel niet opnieuw uit te vinden. Dit bespaart veel tijd en kosten.
Gilles Erkens
Bodemdalingsexpert, Deltares
Wulan Seizarwati
Deltares heeft me geleerd hoe de software voor grondwatermodellering, IMOD, gebruikt moet worden. Dit heeft mij erg geholpen bij een studie naar grondwatergedrag in Jakarta om het programma voor ontwikkeling van kustgebieden te ondersteunen.
Wulan Seizarwati (links)
Pusair

In samenwerking met

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

DKI (Provincie Jakarta)
PU (Public works)
ITB (Technische Universiteit Bandung)
JICA (Japanse hulp organisatie)
Nederlandse en Italiaanse ambassades in Indonesië
Wil je meer weten over dit project?
Gilles Erkens
Gilles Erkens
Bodemdalingsexpert
+31 (0)88 3357863
Of lees verder op onze website
www.deltares.nl

Deltares Jaarverslag 2015

0