Onze kennis helpt overheden en bedrijven omgaan met klimaatverandering

Het is voor overheden en bedrijven van groot belang om te weten wat de effecten van klimaatverandering zijn, zowel in omvang als in de gevolgen op lange termijn. En vooral die lange termijn kent veel onzekerheid. Deltares beschikt over de laatste kennis op het gebied van klimaatadaptatie en het omgaan met onzekerheden. Deze kennis is internationaal sterk in ontwikkeling en de toepassing altijd maatwerk.

In 2016

In Nederland zullen we kennis blijven ontwikkelen voor het uitvoeren van de deltabeslissingen uit 2015. Ook internationaal helpen we steeds vaker regeringen, bedrijven en NGO’s met het maken van plannen voor aanpassingen aan klimaatverandering.

Om onze kennis ook internationaal te delen met anderen werken we met de UNESCO-IHE, Army Corps of Engineers en University of Massachusetts aan een transatlantische cursus klimaatadaptatie.

Deltares Jaarverslag 2015

0