Wat is het?

Bangladesh maakt een snelle economische groei door, maar staat meteen ook voor grote uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, waterveiligheid en voedselvoorziening om die groei door te kunnen zetten. Het land ligt in een dynamische delta met meer dan 400 rivieren en een kwetsbaar en laaggelegen kustgebied en is daardoor gevoelig voor overstromingen en verzilting. Het heeft bovendien te kampen met grote waterkwaliteitsproblemen en een sterk groeiende watervraag. Bangladesh heeft behoefte aan een samenhangende en coördinerende langetermijnvisie en -plan, en tegelijkertijd aan pragmatische ondersteuning om financiering te stroomlijnen en projecten te realiseren.

Wat hebben we gedaan en wat is het resultaat?

Samen met de overheid hebben we in Bangladesh zowel realistische als mogelijke toekomstscenario’s opgesteld. In tien afzonderlijke delta-ateliers, gefaciliteerd door ontwerpers en deskundigen van zowel Deltares als de consortiumpartners, hebben we met vertegenwoordigers uit verschillende regio’s in Bangladesh zes ‘hot-spot’ problemen en oplossingen gedefinieerd.

Vervolgens hebben we met de resultaten uit negentien sectorale baseline studies de mogelijke strategieën voor de lange termijnontwikkeling voor de delta opgesteld. Die bieden concrete oplossingen voor de korte termijn, maar vooral ook voor de middellange en lange termijn. Denk hierbij aan infrastructuur om het land veiliger en productiever te maken, bijvoorbeeld door betere irrigatie, waterzuivering, drainage, rivier- en kustbeheer maar ook aan capaciteitsversterking, participatie en bewustwording.

Naar verwachting gaat Bangladesh enkele miljarden euro’s per jaar reserveren in een Delta Fonds voor de uitvoering van het plan. In 2016 wordt hiervoor door het parlement een nieuwe Delta Wet aangenomen.

William Oliemans
Deltares helpt Bangladesh bij het maken van een eigen deltaplan. Enerzijds door inzicht te geven in hoe het natuurlijke systeem van een delta werkt en hoe ingrepen daarin doorwerken, maar ook hoe je dit dan kunt doen in een onzekere toekomst. Gezamenlijk maken we toekomstscenarios zodat we het plan hierop kunnen aanpassen.
William Oliemans
Expert water resources & delta management, Deltares
Abu Saleh Kahn
Bangladesh is door de geografische ligging kwetsbaar voor calamiteiten. Onze toekomst is hierdoor ook erg onzeker.  Kennisontwikkeling is dus belangrijk voor ons nationale plan, we moeten dit op tijd bijstellen. Om dit te kunnen doen werken we samen met Nederland en Deltares.
Abu Saleh Kahn
IWRM Bangladesh of Malik Fida Abdullah Kahn, Cegis Bangladesh

In samenwerking met

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

Twijnstra Gudde
Witteveen+Bos
UNESCO-IHE
Wageningen UR
Defacto
Euroconsult Mott MacDonald
Ecorys
IWM
CEGIS
Wil je meer weten over dit project?
William Oliemans
William Oliemans
Expert oppervlaktewater en deltabeheer
+31 (0)88 3358104
Of lees verder op onze website
www.deltares.nl

Deltares Jaarverslag 2015

0