Wat is het?

Steden ondervinden steeds vaker de gevolgen van onomkeerbare trends zoals klimaatverandering, bodemdaling én de effecten van verstedelijking voor de leefbaarheid, gezondheid en bereikbaarheid. In 2015 zocht een consortium onder leiding van Deltares naar technologieën en inrichtingsconcepten die bijdragen aan klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en duurzaam gebruik van hulpbronnen in steden.

In de voorbereiding werd direct duidelijk dat deze doelstellingen alleen bereikt konden worden door de inzet van interdisciplinaire teams. Cross sectorale samenwerking was daarom een belangrijk aspect van dit project.

Wat deden we en wat is het resultaat?


In het project werd gewerkt aan praktijkcases in de steden Utrecht, Amsterdam, Almere, Duiven en Rotterdam. In Utrecht hebben we de ontwerpprincipes gedefinieerd voor de inrichting van blauwe en groene infrastructuur in de stad om er voor te zorgen dat water en groen maximaal bijdragen aan milieufactoren zoals luchtkwaliteit, water- en temperatuurregulering en waterkwaliteit.

Hans Gehrels en Inge van de Klundert
Water en groen kunnen bijdragen aan een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving.
Hans Gehrels
Expert advisor sustainable cities, Deltares
Deltares heeft de gemeente Utrecht met het Adaptive Circular Cities project overzicht én inzicht gegeven van ontwerpprincipes voor een gezonde en klimaatbestendige stad, waarbij de vraag hoe we beschikbare theoretische kennis in de stad kunnen laten landen uitdrukkelijk aan de orde is gekomen.
Inge van de Klundert
Adviseur duurzaamheid gemeente Utrecht

In samenwerking met

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

TNO
ECN
Ministerie van Economische Zaken
Wil je meer weten over dit project?
Marco Hoogvliet
Marco Hoogvliet
Expert stedelijk water en bodembeheer
+31 (0)88 3357867
Of lees verder op onze website
www.adaptivecircularcities.com

Deltares Jaarverslag 2015

0