Wat is het?

Microplastics kunnen naast schadelijke chemicaliën ook ziekteverwekkende organismen bevatten. Daar komt bij dat vervuiling met plastic zich niet meer beperkt tot oceanen en zeeën; ook de stad en de stedelijke delta is een hotspot van vervuiling met microplastics, blijkt uit een 2015-onderzoek van Deltares en het Instituut voor Milieuvraagstukken van de VU.

De microplastics zitten onder meer in het water van de Amsterdamse grachten, de Amstel, het Noordzeekanaal en het IJsselmeer, vaak net zoveel en soms zelfs vele malen hoger als in zeewater. Ze werden aangetroffen in zoetwatermosselen, maar ook in verschillende soorten slakken, sponzen en pissebedden. Ze zijn afkomstig van uiteengevallen zwerfafval, van bandenslijpsel, van synthetische scheepsverf en van textiel. Microplastics zijn en komen daarmee dichterbij dan je denkt.

Wat doen we?

Het werpt de steeds actueler wordende vraag op wat de gezondheidsrisico’s zijn van microplastics. Kunnen de ziekteverwekkers die zich aan microplastics hechten, ook door transport via het water nieuwe hygiënische gevaren met zich meebrengen? Bijvoorbeeld in meer kwetsbare deltagebieden waar de sanitaire voorzieningen niet zo goed zijn, afvalwater niet of nauwelijks wordt gezuiverd en een grote kans op besmetting en infectieuze ziektes is door zwemmen in vervuilde rivieren.

Deltares zet, vanuit de expertise op het vlak van microbiologie, milieu toxicologie en transportmodellen, de komende jaren volop de schijnwerpers op microplastics en de (on)gezondheid. Het onderzoek naar de hygiënische aspecten van microplastics doen we onder meer samen met het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek in België. Dat is belangrijk want: ‘We weten dat we eraan blootgesteld worden, we weten alleen nog niet in hoeverre het schadelijk is voor onze gezondheid’, zegt Deltares-expert en ecotoxicoloog Dick Vethaak.

In samenwerking met

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partner:

Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek
Wil je meer weten over dit project?
Dick Vethaak
Dick Vethaak
Expert waterkwaliteit en ecotoxicologie
+31 (0)88 335 80 59
Of lees verder op onze website
www.deltares.nl

Deltares Jaarverslag 2015

0