Wat is het?

Dijken bouwen zit Nederlanders in het bloed, maar er zijn meer mogelijkheden om dichtbevolkte steden in kustgebieden te beschermen tegen wateroverlast. Alternatieven als bouwen met de natuur bijvoorbeeld, waarbij je gebruik maakt van de krachten van de natuur. Toepassingen bestaan uit het aanleggen van zachte, begroeide oevers die vogels en vissen aantrekken of een getijdenpark dat bij vloed onder water loopt en dat zich bij eb terugtrekt en overstromingsrisico’s vermindert. In steden zoals Rotterdam en Dordrecht, vergroten ze de waterveiligheid én de leefbaarheid in de stad door de toegevoegde natuur- en recreatiewaarde.

Wat hebben we gedaan en wat is het resultaat?

Als onderdeel van Ecoshape en samen met Witteveen+Bos werkt Deltares in Rotterdam aan getijdenoevers in de Nassauhaven, die goed laten zien hoe golfremming door oevers werkt. In het Mallegatpark in Rotterdam is de aanleg gestart van een strekdam die een 1.5 ha groot natuurlijk getijdengebied creëert. Dat maakt het aantrekkelijk voor recreatie. Het zal de Rotterdammers weer bewust maken van de doorlopende strijd die laaggelegen gebieden moeten leveren om droge voeten te behouden.

In Dordrecht is de aanleg gestart van een getijdenoever voor een te ontwikkelen woonwijk. Hier zullen riet, biezen en wilgen gaan groeien. Daardoor ontstaat er een aantrekkelijk leefgebied voor vogels, vissen, amfibieën en insecten. Er zijn meerdere bouwen met de natuur-oplossingen voorhanden, zoals wilgenbossen, levende mosselbanken en oesterriffen die de zandafslag remmen langs de oevers. De toepassingen kunnen zowel natuurlijke golfdempers zijn als de kwaliteit van het water verbeteren.

Goed toepasbaar

‘Bouwen met de natuur in de stad’ is een project dat veel potentie heeft voor klimaatadaptieve steden in kustgebieden wereldwijd omdat ze concreet, goed toepasbaar en duurzaam zijn. De verwachting is dat in 2016 de eerste stappen worden gezet om het product naar andere landen dan Nederland te exporteren.

Het delen van kennis over deze vorm van waterveiligheid is ook een belangrijk aspect. Er is een online webpresentatie beschikbaar met uitgebreide factsheets over de toepassingsmogelijkheden en een wiki.

Victor Beumer en Walter de Vries
Oplossingen die de waterveiligheid, waterkwaliteit én leefbaarheid vergroten, maakt steden weerbaarder en voegen veel waarde toe voor steden in kustgebieden wereldwijd. Nederland loopt hierin voorop, ik verwacht dat we dit spoedig in het buitenland kunnen gaan toepassen.
Victor Beumer (links)
Landschapsecoloog, Deltares
Deltares brengt relevante kennis over het getijdensysteem in op een manier die bruikbaar is voor ontwerpers die werken aan verschillende getijdenparken in de regio Rotterdam.
Walter de Vries (rechts)
Programmatrekker Rivier als Getijdenpark

In samenwerking met

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

Ecoshape
Witteveen+Bos
Gemeente Rotterdam
Wil je meer weten over dit project?
Victor Beumer
Victor Beumer
Expert Stedelijk Water- en Bodembeheer
+31 (0)88 335 7786
Of lees verder op onze website
www.deltares.nl

Deltares Jaarverslag 2015

0