Wat is het?

Het beperken van overstromingsrisico’s is een van de grootste uitdagingen voor Europese kustbeheerders. De stijging van de zeespiegel, veranderende weerpatronen en de toenemende bevolkingsdichtheid in kustgebieden, maken het urgent om innovatief te zijn in de aanpak van kustbeheer. Die innovatie zit in het systematisch gebruik maken van natuurlijke begroeide systemen van kustverdediging, zoals mangroves, kwelders en schorren.

Om te kunnen bepalen op welke wijze zo’n natuurlijk gebied in kustverdediging werkt, is inzicht nodig in de staat van het gebied buiten de dijk. Binnen het multidisciplinaire EU-project FAST (Foreshore Assessment using Space Technology) wordt data over acht ecosystemen van getijdengebieden in vier Europese landen verzameld. De data is afkomstig van de nieuwste Europese Sentinel satellieten en van veldmetingen.

De data wordt daarna vertaald naar handzame kaarten, meetmethodes en reken-instrumenten. Op basis daarvan kunnen waterbeheerders begroeide buitendijkse gebieden als onderdeel van kustverdediging een plek geven in hun beheerplannen. Ook kunnen zij op elk moment inzicht krijgen in de status van vegetatie en het areaal, en daardoor over een langere periode de waterveiligheid in hun gebied vergroten. Dat is efficiënt, duurzaam en bespaart kosten.

Wat hebben we gedaan en wat zijn de resultaten?

Het tweede jaar van het project dat tot januari 2017 duurt, is gebruikt om inhoud van de meet- en rekenmethodes verder te ontwikkelen. Dat is gebeurd in samenwerking met de mogelijke eindgebruikers. Deltares heeft een eerste interactieve versie van het open source eindproduct, de software tool MI-SAFE, gebouwd. De partners, de Universiteit van Cambridge (UK), de Universiteit van Cadiz (SP), GeoEcoMar (RO) en NIOZ (NL) hebben de data verzameld. Er wordt een open Earth datamanagementsysteem gebruikt om de informatie uit de satellietbeelden op te slaan en te gebruiken voor kaartbeelden en de eerste modelberekeningen met Xbeach. Dit programma berekent de dempende invloed van vegetatie op inkomende golven. Voor het delen van de kennis zijn sessies georganiseerd tijdens de ASLO-conferentie in Spanje en de Delft Software Days.

Mindert de Vries
We vinden het belangrijk dat we in nauwe samenwerking met de eindgebruikers tools ontwikkelen die precies voldoen aan hun lokale of regionale behoefte. Via open source aanpak delen we data en rekentools.Daardoor is de commerciële toepassing en beschikbaarheid van de diensten binnen FAST ook op de lange termijn verzekerd.
Mindert de Vries
FAST project coördinator, Deltares
Pieter van Eijk
The tool seems very relevant. How to use EO data for our work is what we have been looking into more and more. Information that is sharable in an understandable way is important to us, not only on EU level, but also on global scale for the better demonstrating the important role of ecosystems.
Pieter van Eijk
Wetlands International en gebruiker van FAST

In samenwerking met

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

Universiteit van Cambridge
Universiteit van Cadiz
GeoEcoMar
NIOZ
Wil je meer weten over dit project?
Mindert de Vries
Mindert de Vries
Expert Zee- en kustsystemen
+31 (0)88 335 8201
Of lees verder op onze website
www.deltares.nl

Deltares Jaarverslag 2015

0