Wat is het?

In 2015 heeft Deltares drie nieuwe onderzoeksfaciliteiten in gebruik genomen.

De nieuwe Deltagoot, een testfaciliteit waar op ware grootte wordt getest wat het gevolg van extreme golven is op dijken, duinen, golfbrekers en offshore constructies. De Deltagoot kan de hoogste kunstmatige golven ter wereld opwekken, nl. 4,5 meter.

Het iD-Lab, een interactief datalab waar relevante data snel kan worden gebundeld en getoond.

Het milieulaboratorium Utrecht Castel waar we samen met TNO en de Universiteit Utrecht bodem, diepe ondergrond, water en lucht in onderling verband onderzoeken om deze kennis vervolgens toepasbaar te maken.

Deltagoot

De Deltagoot werd op 5 oktober 2015 feestelijk geopend door minister Kamp (Economische Zaken) en minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). Na de opening startte het onderzoek naar de sterkte van dijken die met Noorse steen zijn bekleed.

iD-Lab

Het iD-Lab is meteen na oplevering in gebruik genomen en medewerkers zijn getraind in het operationele gebruik van het lab. We ontvingen veel internationale bezoekers die belangstelling hebben voor het iD-Lab en de mogelijkheden. Regelmatig komt een groep internationale onderzoekers bij elkaar om in het iD-Lab modelleerwerk met elkaar te bespreken.

Utrecht Castel

Het milieulaboratorium Utrecht Castel is 28 september 2015 geopend. Naast een onderzoeksfaciliteit is het een samenwerkingsverband met de Universiteit Utrecht en TNO dat open staat voor andere partners en blijvend op zoek is naar samenwerking met andere kennispartijen, bedrijven en overheden.

Wil je meer weten over dit project?
Deltagoot
Deltagoot
www.deltares.nl
Utrecht Castel
Utrecht Castel
www.utrechtcastel.nl

Deltares Jaarverslag 2015

0