De vraag naar beheersen en voorspellen van overstromingsrisico’s blijft wereldwijd toenemen

Overstromingen vormen de grootste natuurrampen ter wereld. Met de stijging van de zeespiegel, toename van de bevolking en een groeiende economie neemt de vraag naar het voorspellen en beheersen van overstromingsrisico’s nog meer toe. Met het onderzoek van Deltares wordt het bepalen van de sterkte van waterkeringen en de voorspelling van waterstanden, golfhoogtes en erosie steeds nauwkeuriger en kunnen overstromingsrisico’s (op zowel lokaal als globaal niveau) steeds beter worden ingeschat.

Onze expertise omvat het volledige spectrum van waterveiligheid: van preventie, risicoberekeningen, tot assisteren bij beleidsbeslissingen. We streven ernaar om maatregelen tegen overstromingen wereldwijd effectiever en meer kostenefficiënt te maken. We spelen hierbij steeds in op de laatste ontwikkelingen, zoals het benutten van big data, de nieuwste software en ICT-ontwikkelingen en de veranderende behoeftes in de maatschappij.

In 2016

Ook in 2016 gaan we verder met ons onderzoek en advies om de risico’s met betrekking tot overstromingen verder te kwantificeren en streven we naar effectieve, betaalbare en technisch haalbare maatregelen en waar nodig te helpen bij dreigende overstromingen.

Deltares Jaarverslag 2015

0