Wat is het?

Vier invloedrijke trends veranderen het modelleren van watersystemen ingrijpend. Deze trends zijn de explosieve toename van vrij beschikbare data, de integrale modellering van stroomgebieden, interactief modelleren en open source communities. Met de ontwikkeling van de nieuwe generatie watersoftware, genaamd ‘D-HYDRO Suite’, speelt Deltares hier op in.

In de D-HYDRO Suite zijn vijf bestaande softwarepakketten (Delft3D, Simona, DUFLOW, SOBEK-RE en SOBEK-RUR) geïntegreerd tot één samenhangend geheel. De ontwikkeling van de nieuwe software heeft vijf jaar geduurd en is in oktober 2015, tijdens de Delft Software Days, officieel opgeleverd.

Wat hebben we gedaan en wat is het resultaat?

Watermodelleurs kunnen met D-HYDRO voortaan een compleet stroomgebied in beeld brengen, van bron tot zee. Met andere woorden: waar voorheen een 1D-model werd toegepast op de rivier, een 2D-model op de uiterwaarden en een 3D-model op kustwater, volstaat nu 1 model. Dit betekent: meer inzicht en beter overzicht. De software bevat modules voor de simulatie van stroming, waterkwaliteit, morfologie, golven, real time control en neerslagafvoer. Dankzij een nieuwe technologie, een zogenaamd ‘ongestructureerd rekenhart’, is een variabel rekenrooster (Flexible Mesh) mogelijk. Hiermee kan complexe geometrie in beeld worden gebracht.

De D-HYDRO Suite geldt zowel in binnen- en buitenland als vooraanstaand en wordt wereldwijd in projecten toegepast. Deltares ondersteunt gebruikers door middel van een community platform. Hierin deelt de community, bestaande uit meer dan 10.000 leden wereldwijd, ervaringen, modellen, codes en scripts. Dankzij de open en modulaire opzet kan zo samen worden voortgebouwd aan de nieuwe generatie watersoftware!

Arthur Baart
De nieuwe software maakt het mogelijk om eenvoudig en compleet, waar dan ook ter wereld , water te modelleren en hierbij naar verschillende aspecten tegelijkertijd te kijken: van overstromingsriscio’s tot waterkwaliteit.
Arthur Baart
Projectmanager, Deltares
Martin Scholten
De softwarelijn D-HYDRO maakt het mogelijk om verschillende typen modellen met elkaar te verbinden en flexibel op te zetten, waardoor het Rijkswaterstaat in staat stelt om met minder modellen haar werk beter te kunnen doen.
Martin Scholten
Rijkswaterstaat

In samenwerking met

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

Rijkswaterstaat
STOWA
Technische Universiteit Delft
UNESCO-IHE
Arcadis
Witteveen+Bos
HKV lijn in water
Royal HaskoningDHV
Tauw
Wil je meer weten over dit project?
Arthur Baart
Arthur Baart
Head Department Numerical Simulation Software
+31 (0)88 335 8415
Of lees verder op onze website
www.deltares.nl

Deltares Jaarverslag 2015

0