Wat is het?

Op de dijk Eemshaven-Delfzijl, in het noorden van Nederland, ligt ruim 70.000 m2 Noorse steen als dijkbekleding. Deze dijk is ruim een eeuw geleden bekleed met zwerfkeien, die in de laatste ijstijd naar onze regio zijn gekomen. Later is de bekleding versterkt door de ruimtes tussen de stenen op te vullen met beton. Met de huidige kennis is helaas niet te zeggen of deze bekleding voldoende standzeker is tijdens de maatgevende stormcondities. Volgens de huidige Waterwet moet echter de stabiliteit aangetoond worden, want anders moet de dijkbekleding gerenoveerd worden.

Deltares voerde voor de POV-Waddenzeedijken (Projectoverstijgende Verkenning van Hoogwaterbeschermingsprogramma, een samenwerking van het Waterschap Noorderzijlvest, het Waterschap Hunze en Aa’s en het Wetterskip Fryslân) onderzoek uit naar de sterkte van de bekleding. Vanwege de complexiteit kan een dergelijk onderzoek kan niet op kleine schaal of in de computer uitgevoerd worden en daarom is hiervoor de nieuwe Deltagoot ingezet.

Wat hebben we gedaan en wat is het resultaat?

In de Deltagoot bouwden we een exacte replica van een deel van de steenbekleding op de dijk Eemshaven-Delfzijl. De vraag was: blijft de steenbekleding heel onder het daverende geweld van een superstorm (golven die daar maar eens per 3000 jaar voorkomen)? In oktober en november voerde Deltares de eerste serie proeven uit. De testdijk met Noorse keien werd volgehangen met drukopnemers. Uiteindelijk testen we met korte golven en lange golven. Met steeds hogere golven proberen we de steenzetting te laten bezwijken. Immers, als je weet wanneer de bekleding bezwijkt, onder wat voor omstandigheden, dan weten weet je ook ze geschikt zijn om de Waddenkust te beschermen. De conclusie was dat de bekleding sterk genoeg was en dus niet hoefde te worden versterkt. Het onderzoek in de Deltagoot levert hiermee een besparing op van 25 miljoen euro voor de waterbeheerders.

In 2016 zal er nog een laatste proef plaatsvinden om te kijken in hoeverre de resultaten toepasbaar zijn voor de rest van Nederland en kan het hiermee een nog grotere besparing opleveren.

Mark Klein Breteler
Dit onderzoek toont weer het belang van experimenteel onderzoek aan. Het is de bakermat van nieuwe kennis die veel besparingen kan opleveren.
Mark Klein Breteler
Projectleider, Deltares
Bert de Wolff
Dankzij de proeven in de Deltagoot konden de stenen blijven liggen en hebben we een enorme besparing in tijd en geld kunnen realiseren.
Bert de Wolff
Waterschap Noorderzijlvest, technisch manager dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl

In samenwerking met

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

Waterschap Noorderzijlvest
Het Waterschap Hunze en Aa’s
Het Wetterskip Fryslân
Hoogwaterbeschermingsprogramma
Wil je meer weten over dit project?
Mark Klein Breteler
Mark Klein Breteler
Expert Coastal Structures and offshore technology
+31 (0)88 335 8244
Of lees verder op onze website
www.deltares.nl

Deltares Jaarverslag 2015

0