‘Enabling Delta Life’ blijft onze uitdagende missie voor de komende tijd. In het Strategisch Plan 2015-2018 van Deltares hebben we deze missie opnieuw vastgesteld, want hij is onverminderd actueel. De urgentie om daadwerkelijk flinke stappen te zetten om de klimaatverandering het hoofd te bieden wordt meer dan ooit gevoeld. De tijd van voorzichtige stappen voorwaarts is voorbij. De kennis en kunde van Deltares zal op steeds meer plekken in de wereld nodig zijn om gebieden leefbaar te houden, voor overigens steeds grotere groepen mensen. Onze kennis van water en ondergrond is daarbij cruciaal.

Specifieker richten we ons op onderwerpen als overstromingsrisico’s, waterschaarste, veilig bouwen op slappe ondergrond, bodemdaling, waterkwaliteit, ‘nature-based’ oplossingen voor waterveiligheid, enzovoort. Via onze software maken we onze kennis eenvoudig toegankelijk voor anderen. De hier genoemde onderwerpen zijn slechts voorbeelden van de thema’s waar we het verschil willen maken. De impact van ons werk is aantoonbaar groot. Concrete voorbeelden zijn er in overvloed, ook in 2015, zowel in onze eigen Deltares praktijk als daarbuiten in samenwerking met anderen. We laten u in dit jaarverslag daar graag enkele aansprekende voorbeelden daarvan zien.

Het jaar 2015 was bijzonder te noemen, omdat we een langgekoesterde wens in vervulling zagen gaan: de opening van de Deltagoot. Ook het milieulaboratorium Utrecht Castel en onze datafaciliteit iD-Lab werden in gebruik genomen. Allemaal unieke faciliteiten die onze innovatiekracht versterken. Met het eerste onderzoek in de Deltagoot naar de sterkte van dijkbekleding hebben we al een besparing van zo’n € 25 miljoen voor Nederland kunnen realiseren.

Wij delen onze kennis, voorbeelden, connecties en resultaten graag met u. Volg ons daarom op Twitter, LinkedIn, Instagram of Facebook. Daar houden we u ook in 2016 op de hoogte.

Maarten Smits
Maarten Smits
Algemeen directeur
Erik Janse
Erik Janse
Directeur
Ron Thiemann
Ron Thiemann
Directeur

Deltares Jaarverslag 2015

0