Wat is het?

Het sluizencomplex bij Terneuzen is dé toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. De nieuw te bouwen sluis bij Terneuzen zorgt voor een betere toegang voor de scheepvaart tussen de Westerschelde en het kanaal Gent-Terneuzen. Met de komst van de nieuwe sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent doorvaren. De capaciteit van de sluizen neemt toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt. De nieuwe sluis is een economische impuls voor zowel de Zeeuwse als de Vlaamse regio.

Wat doen we?

Deltares heeft voor de aanleg van het sluizencomplex verschillende onderzoeken gedaan.
Een geo-archeologisch onderzoek, een GeoRisicoScan en een onderzoek naar nivelleren en de impact van golfbelasting op de sluisdeuren.

Voor de uitbreiding van het sluizencomplex wordt er gegraven en gebouwd in een gebied met een hoge archeologische waarde. We voerden daarom een geo-archeologisch vooronderzoek uit. Hiermee heeft projectorganisatie Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie vroegtijdig een accuraat beeld waar archeologisch gezien de meest kansrijke locaties liggen. Onverwachte vertragingen en hoge kosten tijdens de bouw van de nieuwe sluis nemen hierdoor sterk af.

De GeoRisicoScan werd uitgevoerd om onderbouwde keuzes in het ontwerpproces te kunnen maken en om het geotechnisch risicomanagement door het ontwerpteam aan te scherpen.

Met numerieke modellen en proeven in een schaalmodel onderzochten we de krachten op schepen tijdens het nivelleren. Die resultaten geven inzicht in de (on)mogelijkheden om vlot en veilig door de nieuwe sluis te varen en worden verwerkt in het referentieontwerp voor de aanbesteding.

Wil je meer weten over dit project?
Ida de Groot
Ida de Groot
Expert natte kunstwerken
+31 (0)88 3358066
Of lees verder op onze website
www.deltares.nl

Deltares Jaarverslag 2015

0