Werken aan een ‘appeltje voor de zoetwater-dorst’

Deltagebieden waar ook ter wereld hebben steeds meer te maken met nijpende tekorten aan zoet water. Overexploitatie van zoete grondwatervoorraden, klimaatverandering en zeespiegelstijging zorgen voor verdroging, verzilting en bodemdaling. Redenen genoeg om nu te werken een ‘appeltje voor de zoetwater-dorst’. Deltares draagt daar aan bij met slimme oplossingen voor voldoende zoet water voor landbouw- en drinkwaterdoeleinden van prima kwaliteit wat beschikbaar is op het juiste moment.

Zoals een innovatief kwelscherm dat een zoetwaterbel beschermt in de Zeeuwse Perkpolder, risico- indicatoren voor grondwater wereldwijd die investeringrisico’s beperken en een goed afwegingskader dat zorgt voor juiste investeringen op de juiste plek en India helpt aan een schone Ganges.

In 2016

Conflicten in de wereld worden steeds meer in relatie gebracht met zoetwaterschaarste. Tekorten aan water bedreigen bijvoorbeeld de landbouw en daarmee de voedselproductie. Wij willen meer inzicht verwerven in de relaties tussen waterschaarste en risico’s op conflicten en bijhorende vluchtelingenstromen.

Deltares Jaarverslag 2015

0