Wat is het?

In het dichtbevolkte stroomgebied van 861.452 vierkante kilometer van de Ganges-rivier in India wonen 575 miljoen mensen. Dat is bijna een kwart van de bevolking van India. De staat Uttar Pradesh alleen al zou een van de grootste landen ter wereld zijn, met een irrigatiesysteem dat groter is dan dat van China. Het stroomgebied omvat elf staten met elk eigen verantwoordelijkheid voor het waterbeheer. Dat maakt het afstemmen van maatregelen extra lastig.

Na elke moesson valt er de rest van het jaar bijna geen regen meer. De beschikbaarheid van rivierwater is sterk afhankelijk van smeltwater, wat gevoelig is voor klimaatverandering. Er blijft van sommige takken van de Ganges, door de vele onttrekkingen, niet veel meer over dan een stroom afvalwater. Door het intensief oppompen van grondwater, in het droge seizoen vaak de enige bron van water voor steden, landbouw en industrie, komt er nog minder water in de rivier en wordt het probleem almaar groter.

Wat doen we en wat is het resultaat?

Een goed afwegingskader zorgt ervoor dat de juiste investeringen gedaan worden op de juiste plaats in het stroomgebied. Een schone Ganges kan India alleen al 53,8 miljard dollar schelen aan zieke werknemers en andere verliesposten. Een belangrijke niet-economische reden is dat de rivier heilig is voor Hindoes. Niet gek dus, dat achtereenvolgende regeringen werken aan een Ganges Action Plan. Er is 2.6 miljard euro beschikbaar gesteld voor het Namami Ganga Plan. Deltares ondersteunt de plannen met een decision support systeem; het maakt bij elke voorgenomen ingreep inzichtelijk wat de gevolgen zijn voor de rivier en de vele belanghebbenden.

De werkzaamheden zijn gestart in september 2015 en lopen eind 2017 af. Het project wordt gefinancierd door de Wereldbank. Er is een bedrag van drie miljoen euro mee gemoeid.

Kees Bons
Waterbeheer is in India is opgedeeld in hokjes per staat of departement. Het is heel inspirerend om met de bijzonder goed opgeleide en gemotiveerde professionals van India naar een integrale aanpak te kijken en de mogelijkheden te verkennen om het stroomgebied weer tot bloei te brengen.
Kees Bons
Expert Water Resource & Delta Management, Deltares
Deltares brengt niet alleen wereldklasse expertise in op het gebied van wetenschappelijk verantwoord rivier- en grondwater systeemmodellering om beleid en investeringen op te baseren, maar heeft ook ruime ervaring met multi-stakeholder consultatie in complexe socio-politieke ontwikkelingscontext.
William Young
Wereld Bank
Wil je meer weten over dit project?
Kees Bons
Kees Bons
Expert on Integrated Water Resources Management
Of lees verder op onze website
www.deltares.nl

Deltares Jaarverslag 2015

0