Wat is het?

In de Zeeuwse Perkpolder is in opdracht van Rijkswaterstaat een nieuw buitendijks getijdenatuurgebied aangelegd door 75 ha schor en slik toe te voegen aan de Westerschelde. Op 25 juni 2015 werd een opening gemaakt in de bestaande zeedijk. Vanaf dat moment stroomt het water uit de Westerschelde twee keer per dag, bij eb en vloed, de Perkpolder in en uit. De angst bestond bij de agrariërs dat daardoor de zoetwaterbel in Kloosterzande zou kunnen krimpen. Zij onttrekken hieruit grondwater waarmee ze hun akkers beregenen. Om de zoetwaterbel te beschermen, is een unieke kwelvoorziening ontworpen en geïnstalleerd op de rand van de polder en het nieuwe getijdegebied.

Wat doen we en wat is het resultaat?

Deltares onderzoekt al sinds 2010 wat de invloed van het nieuwe getijdegebied op het grondwater in het aangrenzende land zou zijn. Er was een uitgebreide nulmeting van de stijghoogte, de grondwaterstand en het grensvlak tussen het zoete en zoute grondwater. De resultaten in juni van 2015 lieten al zien dat de nadelige effecten van het getijdegebied beperkt zouden zijn. Na zes maanden van monitoring en afstemming van het systeem, bleek in december dat de voorziening zo goed werkt, dat de zoetwaterbron zelfs kan groeien. De kwelvoorziening lijkt ook nog eens een beloftevolle maatregel te zijn voor kleine, oceanische eilanden wereldwijd. Negatieve gevolgen van zeespiegelstijging, zoals zoutindringing, kunnen worden tegengegaan. Dat is goed voor de verbouw van gewassen, voedsel en voor het drinkwater.

Perry de Louw
Perkpolder met de kwelvoorziening die de zoetwaterbel beschermt en laat groeien, kun je zien als een veldlaboratorium waarin we de effecten van de zeespiegelstijging zowel kunnen meten als compenseren door de innovatieve kwelmaatregel.
Perry de Louw
Expert Grondwater Management, Deltares
Anton van Berchum
We kunnen veel leren van de kwelvoorziening die we met de hulp van Deltares hebben gerealiseerd. Het biedt de kans om de know how die we als Nederland hebben op het gebied van watermanagement wereldwijd weg te zetten.
Anton van Berchum
Omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat

In samenwerking met

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

Rijkswaterstaat
Van Oord B.V
Wil je meer weten over dit project?
Perry de Louw
Perry de Louw
Expert grondwater management
+31 (0)6 30548000
Of lees verder op onze website
www.deltares.nl

Deltares Jaarverslag 2015

0