Wat is het?

Strategische grondwatervoorraden verminderen. De vraag naar water neemt toe als gevolg van de groeiende wereldbevolking en toenemende voedselschaarste. De mondiale grondwatervraag zal door verdubbeling van de industriële productie in de komende decennia sterk stijgen. Juist daarom is het voor grote, wereldwijd opererende bedrijven belangrijk om goed zicht te hebben op de beschikbaarheid van water. De kaarten die Deltares met de Universiteit Utrecht maakte op basis van risico-indicatoren voor watertekorten door grondwaterstress en dalende grondwaterstanden, helpen daarbij. Naast multinationals kunnen ook internationale financiers en hulporganisaties beter bepalen wat de investeringsrisico’s zijn van veranderingen in de beschikbaarheid van water. Zo kunnen ze tijdig maatregelen nemen.

Wat doen we en wat is het resultaat?

In opdracht van het World Resources Institute (WRI) heeft Deltares op wereldwijde schaal indicatoren voor grondwaterrisico’s en duurzaam grondwatergebruik onder de huidige en historische klimaat- en sociaaleconomische omstandigheden bepaald. Van de indicatoren zijn kaarten gemaakt die binnenkort op de Aqueduct website van het WRI beschikbaar zullen komen. Hiervoor is een nieuw, dynamisch, wereldwijd grondwatermodel gebruikt, ontwikkeld door de Universiteit Utrecht. Dit tweelaagse model analyseert niet alleen de waterbalans, maar berekent ook stroming van grondwater over grote gebieden en gedurende langere perioden.
In het model wordt zichtbaar in welke gebieden het beschikbare grondwater onder druk staat en waar de grondwaterstand in de afgelopen decennia is gedaald. Kwetsbare gebieden komen duidelijk in beeld.

De resultaten laten bijvoorbeeld zien dat gebieden waar veel industriële activiteiten plaatsvinden, kwetsbaar zijn omdat grondwatervoorraden daar afnemen, zoals de westkust van Noord-Amerika, de Nijl Delta, de Arabische regio, het zuidelijke deel van Afrika, het noorden van India, het zuiden van Australië en de oostkust van Spanje.

De studie is in 2015 uitgevoerd. In het tweede kwartaal van 2016 komt de informatie vrij beschikbaar in de online Aqueduct Water Risk Atlas van het WRI.

Marta Faneca Sanchez (links) en Marijn Kuijper (rechts)
Grondwatervoorraden, zelfs de fossiele, en het gecombineerd gebruik van grondwater en oppervlaktewater, kunnen de sleutel zijn tot de oplossing van toekomstige waterschaarste. Kennis daarvan is een belangrijke sleutel tot economische ontwikkeling.
Marta Faneca Sanchez (links) en Marijn Kuijper (rechts)
Experts Grondwaterbeheer
, Deltares
Charles Iceland
Deltares has with Utrecht University produced pioneering global groundwater risk indicators for WRI’s Aqueduct online platform.  Global water resources analysts have been calling for more data on groundwater, and Deltares’ work is helping to fill this significant data void.
Charles Iceland
Aqueduct Director, World Resource Institute

In samenwerking met

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partner:

Universiteit Utrecht
Wil je meer weten over dit project?
Marijn Kuijper
Marijn Kuijper
Afdelingshoofd grondwaterbeheer
+31 (0)88 335 7860
Of lees verder op onze website
www.deltares.nl

Deltares Jaarverslag 2015

0