Wat is het?

In veel kustgebieden is zoet water tamelijk schaars en de beschikbaarheid voor landbouwdoeleinden beperkt.

Door de voorspelde klimaatverandering en toekomstige stijging van de zeespiegel, dreigt de beschikbaarheid van zoet grond- en oppervlaktewater verder af te nemen. Een mogelijke oplossing is het beperken van de landbouwwatervraag door de zouttolerantie van aardappelen te vergroten. Dat moet de vraag naar zoet water door de landbouwindustrie verkleinen.

Wat doen we?

Aardappelveredelaar C. Meijer B.V. test op een proefperceel in Zeeuws-Vlaanderen de zouttolerantie van een aantal aardappelrassen. Deltares onderzoekt de invloed van verschillende vormen van zoutwatermanagement op de groei en ontwikkeling van deze aardappelplanten. In het groeiseizoen van 2016 zullen de aardappels aan nog meer vormen van zoutwatermanagement worden blootgesteld.

Aanvullend zal Deltares in kaart brengen welke gebieden in de provincie Zeeland specifiek geschikt zijn voor de teelt van zouttolerante aardappelen. Daarvoor worden de resultaten gebruikt uit het FRESHEM-project dat vanuit een helikopter de diepte van het zoete en zoute grondwater in de Zeeuwse bodem in kaart brengt.

In samenwerking met

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

C. Meijer B.V.
Provincie Zeeland
Saeftinghe
Wil je meer weten over dit project?
Perry de Louw
Perry de Louw
Expert grondwater management
+31 (0)88 3357126
Of lees verder op onze website
www.deltares.nl

Deltares Jaarverslag 2015

0